VNM, BCG, DIG, PLC, LUT, MAC, VPR, VEE, VT8, QPH, MRS, AMS, VCV, HRB, AAM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

0
548

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Tổ chức F&N Dairy Investments Pte. Ltd đăng ký mua 14.512.467 cp. Trước giao dịch F&N Dairy sở hữu 251.246.986 cp (tỷ lệ 17,3%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/8 đến 12/9/2018.

CTCP Bamboo Capital (BCG): CTCP Thành Vũ Tây Ninh đăng ký bán toàn bộ 8,8 triệu cp (tỷ lệ 8,15%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/8 đến 12/9/2018.

Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIG): Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1.368.170 cp trong tổng số 3 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu từ 13.262.333 cp (tỷ lệ 5,57%) lên 14.630.503 cp (tỷ lệ 6,14%). Giao dịch thực hiện từ 9/7 đến 7/8/2018.

Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC): Ông Nguyễn Hà Trung, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp, trước giao dịch ông Trung không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/8 đến 7/9/2018.

CTCP Lương Tài (LUT): Ông Bùi Đình Hưng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1.645.000 cp trong tổng số 2 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu từ 2.699.000 cp (tỷ lệ 18,04%) lên 4.344.000 cp (tỷ lệ 29,04%). Giao dịch thực hiện từ 31/7 đến 6/8/2018.

CTCP Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (MAC): CTCP Transimex đã mua 2.730.000 cp. Trước giao dịch ông Transimex đã mua 2,37 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.602.100 cp (tỷ lê, 24.98%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 6/8/2018.

CTCP In và Thương mại Vina (VPR): Ông Bùi Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 116.430 cp (tỷ lệ 2,8%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/8 đến 7/9/2018.

CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả (VEE): Ông Nguyễn Thành Biên, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1.161.600 cp (tỷ lệ 11,4%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/8 đến 10/9/2018.

CTCP Vận tải ô tô số 8 (VT8): Ông Bùi Văn Hữu, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 963.025 cp (tỷ lệ 12,82%). Giao dịch thực hiện từ 26/7 đến 3/8/2018.

CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH): Ông Phan Bằng Việt, ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1,59 triệu cp (tỷ lệ 8,56%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/8 đến 11/9/2018.

Trong khi đó bà Trần Thị Thu Hương, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch bà Hương sở hữu 1.277.900 cp (tỷ lệ 6,88%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/8 đến 12/9/2018.

CTCP Merufa (MRS): CTCP Đầu tư Toàn Việt đã mua 180.700 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 354.200 cp (tỷ lệ 9,64%). Giao dịch thực hiện ngày 6/8/2018.

CTCP Cơ khí xây dựng AMECC (AMS): Ông Nguyễn Văn Thọ, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Thọ sở hữu 3.674.927 cp (tỷ lệ 18,37%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/8 đến 10/9/2018.

Cùng thời gian, ông Nguyễn Hữu Phong, Truonrg BKS, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Phong cũng không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Cơ điện Vật tư (VCV): Bà Quản Thị Thìn, vợ ông Hoàng Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 278.700 cp (tỷ lệ 12,67%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Thìn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 20/7 đến 1/8/2018.

CTCP Harec Đầu tư và Thương mại (HRB): Ông Nguyễn Hải Duy, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 137.532 cp, nâng lượng sở hữu từ 311483 cp (tỷ lệ 4,91%) lên 449.015 cp (tỷ leke 7,08%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 3/8/2018.

CTCP Thủy sản Mê Kông (AAM): CTCP Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 150.000 cp. Trước giao dịch Motilen Cần Thơ sở hữu 225.350 cp (tỷ lệ 2,27%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/8/2018.

Theo CFF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here