MBB, FTM, BCG, FCN, GKM, HID, CVC, CLH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

0
397

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB): CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) đã mua 2.429.940 cp, nâng lượng sở hữu từ 34.135.342 cp (tỷ lệ 35,03%) lên 36.565.282 cp (tỷ lệ 37,53%). Giao dịch thực hiện ngày 11/7/2018.

CTCP Đầu tư phát triển Đức Quân (FTM): Bà Phạm Thị Hương, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký bán toàn bộ 2.112.300 cp (tỷ lệ 4,22%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 2/8/2018.

CTCP Bamboo Capital (BCG): CTCP Ô tô 1-5 đã bán toàn bộ 4,12 triệu cp (tỷ lệ 3,81%) đang sở hữu theo phương thức thỏa thuận. Giao dịch thực hiện ngày 3/7/2018.

CTCP Fecon (FCN): Ông Trần Trọng Thắng, Phó chủ tịch thường trực, đã bán 245.000 cp trong tổng số 300.000 cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.036.850 cp. Giao dịch thực hiện từ 15/6 đến 12/7/2018.

CTCP Gạch Khang Minh (GKM): Ông Đặng Đình Kim, cha Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 450.000 cp đang sở hữu (tỷ lệ 3,33%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/7 đến 15/8/2018.

CTCP Halcom (HID): Ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 4.791.138 cp lên 5.791.138 cp. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 15/6 đến 13/7/2018.

CTCP Cơ điện vật tư (CVC): bà Quản Thị Thìn, vợ Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Thìn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/7 đến 16/8/2018.

CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH): CTCP Đầu tư cơ hội PVI đăng ký bán toàn bộ 473.600 cp (tỷ lệ 4,74%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/7 đến 15/8/2018.

Theo CFF  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here