Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

0
240

GAS, PVT, NCT, NBP, SMT, DLT, TVA, SNC, KHW, HAM, HST vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (GAS): Ngày 28/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2018.

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT): Ngày 23/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/9/2018.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC): Ngày 27/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Thời gian thanh toán 7/9/2018.

CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP): Ngày 30/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 14/9/2018.

CTCP Sametel (SMT): Ngày 5/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 4/10/2018.

CTCP Du lịch và Thương mại Vinacomin (DLT – Upcom): Ngày 5/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 21/9/2018.

CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì (TVA): Ngày 21/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 27/8/2018.

CTCP Thủy sản Năm Căn (SNC – Upcom): Ngày 24/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/9/2018.

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW – Upcom): Ngày 20/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bổ sung năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 2,26% (01 cổ phiếu nhận 226 đồng). Thời gian thanh toán 5/9/2018.

CTCP Vật tư Hậu Giang (HAM): Ngày 14/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 1/10/2018.

CTCP Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng yên (HST): Ngày 24/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 4/9/2018.

Theo CFF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here