KDH, PTI, HII, FTM, GTN, THI, CAV, HUT, EVG, VSC, NAF, VFC, DVH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

0
470

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH): Quỹ ngoại Vietnam Ventures Ltd đăng ký mua 5 triệu cp. Trước giao dịch Vietnam Ventures sở hữu 21.923.528 cp (tỷ lệ 5,65%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/8 đến 28/9/2018.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI): CTCP Chứng khoán VnDirect (VND) đăng ký bán 1,8 triệu cp trong tổng số 15.016.055 cp (tỷ lệ 18,68%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/8 đến 25/9/2018.

CTCP Nhựa và khoáng sản An Phát Yên Bái (HII): CTCP Nhựa và môi trường xanh An Phát (AAA) đã mua 4,6 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 9,6 triệu cp (tỷ lệ 34,47%) lên 14,2 triệu cp (tỷ lệ 50,99%). Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 1/8 đến 24/8/2018.

CTCP Đầu tư và phát triển Đức Quân (FTM): Bà Phạm Thị Phương, Trưởng BKS, đăng ký mua 5 triệu cp. Trước giao dịch bà Phương không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/8 đến 26/9/2018.

CTCP GTNfoods (GTN): Bà Phạm Thị Thủy, vợ ông Trần Việt Thắng, Trưởng BKS, đã bán toàn bộ 379.506 cp (tỷ lệ 0,15%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 15/8 đến 15/9/2018.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (THI): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã bán 12 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 28.232.000 cp (tỷ lệ 8,33%) xuống 15.232.000 cp (tỷ lệ 4,79%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/8/2018.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV): Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch Thiết bị điện Gelex sở hữu 50.127.468 cp (tỷ lệ 87,03%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/8 đến 27/9/2018.

CTCP Tasco (HUT): Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Tổng Giám đốc, đã mua 173.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 228.235 cp (tỷ lệ 0,09%). Giao dịch thực hiện từ 25/7 đến 20/8/2018.

CTCP Đầu tư Everland (EVG): Ông Lê Đình Tuấn, Phó TGĐ, đã bán 1,03 triệu cp trong tổng số toàn bộ 1,5 triệu cp (tỷ lệ 5%) đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 470.000 cp (tỷ lệ 1,57%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 26/7 đến 24/8/2018.

CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (VSC): Quỹ ngoại Kwe Beteiligungen AG đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 4.914.827 cp (tỷ lệ 9,81%) lên 5.014.827 cp (tỷ lệ 10,01%). Giao dịch thực hiện ngày 22/8/2018.

CTCP Nafoods Group (NAF): Quỹ ngoại Vietnam Holdings Ltd đã bán 330.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.893.245 cp (tỷ lệ 5,74%) xuống 1.563.245 cp (tỷ lệ 4,74%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 27/8/2018.

CTCP Vinafco (VFC): Bà Lê Thị Mai Linh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 173.733 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.026.307 cp (tỷ lệ 14,87%). Giao dịch thực hiện ngày 21/8/2018.

CTCP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (DVH): Ông Hà Đình Minh, Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 369.600 cp (tỷ lệ 3,36%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 21/8/2018.

Cùng ngày ông Bùi Quốc Bảo, Tổng Giám đốc, bà Hà Thị Huệ, Phó TGĐ, ông Lê Huy, Phó TGĐ, ông Ngô Thế Giang, Kế toán trưởng, ông Lê Xuân Nghiêm, Thành viên BKS, cùng đồng loạt bán hết toàn bộ lượng cổ phiếu DVH đang sở hữu.

Theo CFF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here